torsdag, 13 februar 2020 10:55

Innkalling til årsmøte - onsdag 11. mars klokken 1830 Featured

Written by

Årets høydepunkt nærmer og ber dere holde av onsdag 11. mars fra klokken 1830 til årsmøte. Årsmøtet blir sarrangert på Tomb Videregående skole på Tombi Råde. I tillegg til ordinært årsmøte, vil det blir foredrag.

 

Vi er så heldige at generalsekretæren i Norges Skytterforbund, Arild Groven, kommer på besøk. Han vi gi oss en orientering om deen nye våpenforskriften som kommer i løpet av mars, samt den planlagte miljøkartleggingen av skytebaner. Her får dere en ypperlig mulighet til å stille spørsmpl direkte til lederen av forbundet vårt.

 

Innkalling til Årsmøte 2020

Årsmøtet blir avholdt på Tomb Videregående Skole , Onsdag 11 Mars 2020, kl 18.30

 

Program vil bli som følger:

18:30 - 19:15 Årsmøte

19:15 -  Foredrag med generalsekretær i NSF. Servering av Pizza og min vann.         

Sak 1 Valg av ordstyrer og referent
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å signere årsmøteprotokoll
Sak 4 Behandling av revidert regnskap for 2019
Sak 5 Budsjett 2020
Sak 6 Årsberetning (er)
Sak 7 VALG
Sak 8 Kontingent / Priser for 2020
Sak 10 Status NSF avdeling
Sak 11 Status Svartkrutt avdeling
Sak 12 Status Praktisk avdeling
Sak 13 Innkomne forslag

 Evt. forslag må være styret i hende senest 27/2-2020

Råde pistollag

Styret 

 

 

 

 

 

Media

Invitasjon