fredag, 13 mars 2020 08:57

Råde Pistollag - Stans i all aktivitet grunnet Korona virus Featured

Written by

Regjeringen innførte torsdag svært strenge tiltak for å få bukt med spredningen av Koronaviruset i Norge. Blant annet ble det her lagt ned forbud mot organisert idrettsvirksomhet. Norges Idrettsforbund fulgte opp med en pressemelding hvor all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning. Råde Pistollag følger disse rådene.

Regjeringen innførte torsdag svært strenge tiltak for å få bukt med spredningen av Koronaviruset i Norge. Blant annet ble det her lagt ned forbud mot organisert idrettsvirksomhet. Norges Idrettsforbund fulgte opp med en pressemelding hvor all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning.
 
På denne bakgrunnen har styret i Råde Pistollag vedtatt å innstille all organisert aktivitet i klubben, inkludert inneskytingen på tirsdager og DSSN-treningen på lørdager. Vedtaket om å innstille all aktivitet i klubben gjelder i første omgang frem til 26 mars, i tråd med regjeringens tiltak. Styret vil følge med på utviklingen og om nødvendig forlenge vedtaket i tråd med oppdaterte anbefalinger fra myndighetene og sentrale organisasjoner. Vi minner i denne anledning om at skyting i Jerndalen ikke skal foregå uten tilstedeværelse av godkjent skyteleder, og at det således vil være forbudt å skyte på klubbens anlegg i Jerndalen inntil videre."
 
 
Styret,
 
Råde Pistollag