lørdag, 28 mars 2020 14:52

Åpen høring - Ny våpen forskrift

Written by

Justisdepartementet har sendt forslag til ny våpenforskrift ut til høring, med høringsfrist 2. juni. Forslaget ser lite dramatisk ut for NSFs skyttere, men forbundet vil selvsagt gå nøye gjennom forskriften før vi svarer.

Dette er en åpen høring og forbundet oppfordrer de som har synspunkter på forslaget, om å svare. Dere finner forslaget og informasjon om hvordan dere avgir uttalelse her: http://www.regjeringen.no/id2692915

Med vennlig hilsen
Norges Skytterforbund