fredag, 03 april 2020 21:15

Oppdatert informasjon vedrørende nye retningslinjer fra NSF - Korona 2020

Written by

Nye retningslinjer

Norges Skytterforbund har kommet med nye retningslinjer for aktivitet i klubbene. Retningslinjene finner du her. Retningslinjene er basert på Norges Idrettsforbund sine regler. Hensikten er å åpne for en begrenset aktivitet, men fremdeles ha et sterkt fokus på smittevern mot Korona. Blant annet er det skissert hygieneregler som må følges fortløpende ved aktivitet. Denne eposten omfatter onsdagsskytingene for NSF. Rygge PK på mandager og DSSN på lørdager har eget opplegg, dog med samme regler.

Oppdatert informasjon vedrørende nye retningslinjer fra NSF

Nye retningslinjer

Norges Skytterforbund har kommet med nye retningslinjer for aktivitet i klubbene. Retningslinjene finner du her. Retningslinjene er basert på Norges Idrettsforbund sine regler. Hensikten er å åpne for en begrenset aktivitet, men fremdeles ha et sterkt fokus på smittevern mot Korona. Blant annet er det skissert hygieneregler som må følges fortløpende ved aktivitet. Denne eposten omfatter onsdagsskytingene for NSF. Rygge PK på mandager og DSSN på lørdager har eget opplegg, dog med samme regler.

I korte trekk betyr dette at vi kan starte opp med en begrenset aktivitet, dog med følgende forutsetninger:

  1. Kun trening, ingen konkurranser eller stevner
  2. Maksimalt 5 personer inklusive skyteleder
  3. Det kan ikke benyttes klubbvåpen (med andre ord kan ikke nybegynnere o.l. uten eget våpen delta)
  4. Ethvert utlån av våpen til andre er forbudt
  5. Skyteleder må sørge for at kravene (Koronavettreglene) følges

Klubben er ikke gjort oppmerksom på eventuelle kommunale pålegg, men dersom vi ikke regulerer aktiviteten i henhold til reglene, vet vi at det fort vil bli lagt ned forbud mot videre aktivitet.

Utfordringer

Før aktiviteten kan starte opp, må vi gjøre en rekke tiltak:

  1. Finne skyteledere som er både kvalifiserte og villige til å drive aktiviteten, og som ikke befinner seg i risikogruppen eller har familiemedlemmer i risikogruppen.
  2. Etablere en instruks for gjennomføring av trening. Alt i fra hygieneregler til gjennomføring av skyting, skytetid og rotasjonsordning.
  3. Lage et rettferdig system for påmelding, slik at vi unngår at medlemmer kommer til feil tid, får lange venteperioder, oppsamling av folk mm.
  4. Løsningene må være langsiktige og skalerbare. Ingen har pr i dag oversikt over hvor lenge Korona tiltakene vil vedvare. Det er sannsynlig at de vil vare lenge.

Styret mener dette er krevende avveininger. Selv om noe er «lov», er det ikke nødvendigvis lurt. Råde Pistollag tar samfunnsansvar, og vil ikke legge til rette for smitte. Smitte kan som alle vet ha de verste konsekvenser. God ivaretagelse av skyteleder er svært viktig, og må planlegges.

Styret vil derfor prøve å starte med organiserte skytinger så snart alt dette er på plass. Dette vil tidligst kunne skje over påske. Skulle det bli endringer i føringene fra NSF/NIF vil det bli behandlet fortløpende.

Styret ber om tålmodighet for at det kan ta noe tid å få på plass en løsning som fungerer på en god måte.

Styret/Råde Pistollag

Råde, 02.04.2020