onsdag, 24 januar 2018 22:25

Årsmøte Råde Pistollag 2018

Written by

Innkalling til Årsmøte 2018
Årsmøtet blir avholdt på Idrettshuset til Råde IL, onsdag 14 februar 2018 kl 18.30

Sak 1 Valg av ordstyrer og referent


Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Valg av 2 medlemmer til å signere årsmøteprotokoll

Sak 4 Presentasjon av revidert regnskap for 2017

Sak 5 Budsjett 2018

Sak 6 Årsberetning

Sak 7 VALG

Sak 8 Kontingent / Priser for 2018

Sak 10 Status NSF avdeling


Sak 11 Status Svartkrutt avdeling

Sak 12 Status Praktisk avdeling

Sak 13 Innkomne forslag

 

Forslag må være styret i hende senest Lørdag 11/2-2018

Vi prøver å få til noen andre innslag i tillegg, men det vet vi ikke om vi får til.

 

Råde pistollag
Styret