torsdag, 07 juni 2018 12:06

Skyting og brannfare

Written by Styret

Klubben mottar mange spørsmål om det fremdeles er skyting på banen under den pågende tørken/varmen. Klubben har vært i kontakt med lokalt brannvesen (06.06.18) og det er pr.dd ingen forbud mot skyting på banen. Klubben forholder seg til informasjonen fra Brannvesen/myndigheter og banen er da åpen til normale tider. 

Klubben har vært i kontakt med lokalt brannvesen (06.06.18) og det er pr.dd ingen forbud mot skyting på banen. Klubben forholder seg til informasjonen fra Brannvesen/myndigheter og banen er da åpen til normale tider. Skulle det komme pålegg om stenging fra brannvesen eller andre myndigheter, vil vi varsle medlemmene om dette.

 

Videre så har klubben bestemt at vi innfører enkelte avbøtende tiltak i forbindelse med den økte brannfaren.

  1. Brannslukningsapparater er montert ved og på innsiden av de låsbare dørene på standplass. Skyteleder vil orientere om bruken av disse.
  2. Vanndunk 1000l står klar, sammen slanger som kan kobles til.
  3. Røyking kun på anvist område
  4. Skyteleder vil ha ekstra oppsyn med bane og tilstøtende område under skyting.
  5. Skyteleder vil være igjen og observere området etter endt skyting.
  6. Bruk hodet! Tenk deg om!