onsdag, 13 desember 2017 12:17

Nye regler for erverv av svartkrutt

Written by

Hei alle sammen!

 

Ny forskrift for kjøp av svartkrutt har trådt i kraft. Siden det ikke så ofte skjer endringer som letter byråkratiet i sporten, finner vi en forberding denne gangen.

 

 

I korte trekk går endringen nå ut på:

  • Du kan kjøpe inntil 3 kg svartkrutt av leverandør, ved fremvisning av medlemskort NSU og våpenkort.
  • Du kan oppbevare inntil 3 kg svartkrutt  i ditt eget uthus eller bod osv. Forutsetning er at det er forsvarlig nedlåst. Her er det egne regelverk fra kommune til kommune, så hør med din egen kommune før du iverksetter lagring.
  • Dersom du kun har våpen (ikke våpenkort) må du søke politiet som før. Da vil du få innvilget tillatelse til kjøp av inntil 3 kg Svartkrutt.

Du kan finne mer informasjon i linkene under:

Norsk Svartkruttunion hjemmeside

Lovdata