Klubben får ofte henvendelser om å hjelpe medlemmer med å fylle ut våpensøknader. Vi anbefaler dere å bruke denne siden til selvhjelp. 

 

Et søknad om tillatelse til å erverve våpen, betinger at enkelte kriterier er oppfyllt (eksempel i denne artikkel gjelder Råde Pistollag, og erverv til bruk i programmer under Norges Skytterforbund):

  1. Du må være fylt 18 år for å ha rifle eller hagle. Du må være fylt 21 år for å ha pistol eller revolver. Unntak kan gjøres ved stor aktivitet på åpne konkurranser.
  2. Du må ha kompetanse til å eie, oppbevare og bruke våpen. Dette får du gjennom blant annet sikkerhetskurs.
  3. Følgelig må du ha gjennomført sikkehetskurs i klubben eller kunne dokumentere tidligere gjennomført kurs.
  4. Du må ha vært medlem i minimum 6 måneder i klubben, og ikke ha utestående kontingent.
  5. Du må ha hatt aktivitet i klubben (det er en forutsetning for å eie våpen at du har bruk for det, uten aktivitet trenger du ikke våpen). Politiet sier i Forskrift om skytevåpen §4-6 punkt 3 at du må ha hatt 10 aktiviteter siste seks måneder.
  6. Våpnet du søker om å erverve, bør være egnet i forhold til det program du skal benytte våpnet til.
  7. Du må kunne dokumentere den aktivitet du har hatt innen sporten. Alle oppmøter og konkurranser bør du føre i et eget arkiv/loggbok, slik at du kan legge det ved våpensøknaden. Klubben fører din aktivitet i en bok, og vil benytte denne som grunnlag for å beregne aktivitet (hvis klubben blir spurt om det).
  8. Du må ha et FG-Godkjent våpenskap til forsvarlig oppbevaring.

 

Hva være med våpensøknaden i forsendelsen til politiet?

 

1. Ferdig utfyllt blankett - Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler. Denne får du hos politiet og klubben pleier å ha noen ekspemplarer liggende.

2. Uttalelse fra klubb (må ligge ved våpensøknad)

3. Startkort (dette skriver du ut selv fra Minidrett.no

4. Foto eller annen dokumetasjon på FG-godkjent våpenskap (gjelder spesielt ved første søknad).

5. Aktivitetslogg (som viser oppmøte på treninger og deltagelse på stevner). Du må ha hatt minimum 10 aktiviteter (trening eller konkurranse) siste halvår for å søke på våpen.

6. Dokumentasjon på sikkerhetskurs (kompetanse), dersom  det er første våpen eller når du ikke har søkt på en stund.

7. Kopi av legitimasjon, som førerkort, pass, nasjonalt ID-kort eller bankkort med bilde.

  

Annet:

 Politiet har forøvrig fine hjemmesider, hvor du finner mye relevant informasjon.

 Det er også utarbeidet et kompendium, som beskriver hvilke våpen du kan søke om å erverve innenfor de forskjellige forbund. Kompendiet er litt utdatert på enkelte områder, men grei lesning.

 Politiet krever også at klubben signerer og bekrefter den aktivitet som den enkelte skytter har. Videre spørres det også om fra politiet om vi kan bekrefte om et våpen er egnet eller ikke, til det program våpnet søkes ervervet til.

Erverv av våpen kan fremstå som en lang og krevende prosess. Det er viktig for å underbygge den nødvendige seriøsitet våpeneierskap krever. Råde Pistollag forholder seg til de enhver tid gjeldende lover og regler som er innenfor området, og avviker aldri disse.

 

 Akuelle skjema du kan skrive ut selv:

Uttalelse fra klubb (må ligge ved våpensøknad)

Melde fra om tap av våpenkort

Søknad om våpenpass

Skjema søknad om våpenpass

Utlånserklæring våpen

 

 Lykke til med søknaden!