Klubben får ofte henvendelser om å hjelpe medlemmer med å fylle ut våpensøknader. Vi anbefaler dere å bruke denne siden til selvhjelp. 

 

Et søknad om tillatelse til å erverve våpen, betinger at enkelte kriterier er oppfyllt (eksempel i denne artikkel gjelder Råde Pistollag, og erverv til bruk i programmer under Norges Skytterforbund):

  1. Du må være fylt 18 år for å ha rifle eller hagle. Du må være fylt 21 år for å ha pistol eller revolver. Unntak kan gjøres ved stor aktivitet på åpne konkurranser.
  2. Du må ha kompetanse til å eie, oppbevare og bruke våpen. Dette får du gjennom blant annet sikkerhetskurs.
  3. Følgelig må du ha gjennomført sikkehetskurs i klubben eller kunne dokumentere tidligere gjennomført kurs.
  4. Du må ha vært medlem i minimum 6 måneder i klubben, og ikke ha utestående kontingent.
  5. Du må ha hatt aktivitet i klubben (det er en forutsetning for å eie våpen at du har bruk for det, uten aktivitet trenger du ikke våpen). Politiet sier i Forskrift om skytevåpen §4-6 punkt 3 at du må ha hatt 10 aktiviteter siste seks måneder.
  6. Våpnet du søker om å erverve, bør være egnet i forhold til det program du skal benytte våpnet til.
  7. Du må kunne dokumentere den aktivitet du har hatt innen sporten. Alle oppmøter og konkurranser bør du føre i et eget arkiv/loggbok, slik at du kan legge det ved våpensøknaden. Klubben fører din aktivitet i en bok, og vil benytte denne som grunnlag for å beregne aktivitet (hvis klubben blir spurt om det).
  8. Du må ha et FG-Godkjent våpenskap til forsvarlig oppbevaring.

 

Hva være med våpensøknaden i forsendelsen til politiet?

 

1. Ferdig utfyllt blankett - Søknad om tillatelse til å erverve og inneha skytevåpen og våpendeler. Denne får du hos politiet og klubben pleier å ha noen ekspemplarer liggende.

2. Uttalelse fra klubb (må ligge ved våpensøknad)

3. Startkort (dette skriver du ut selv fra Minidrett.no

4. Foto eller annen dokumetasjon på FG-godkjent våpenskap (gjelder spesielt ved første søknad).

5. Aktivitetslogg (som viser oppmøte på treninger og deltagelse på stevner). Du må ha hatt minimum 10 aktiviteter (trening eller konkurranse) siste halvår for å søke på våpen.

6. Dokumentasjon på sikkerhetskurs (kompetanse), dersom  det er første våpen eller når du ikke har søkt på en stund.

 

 

 

Annet:

 Politiet har forøvrig fine hjemmesider, hvor du finner mye relevant informasjon.

 

Det er også utarbeidet et kompendium, som beskriver hvilke våpen du kan søke om å erverve innenfor de forskjellige forbund. Kompendiet er litt utdatert på enkelte områder, men grei lesning.

  

Politiet krever også at klubben signerer og bekrefter den aktivitet som den enkelte skytter har. Videre spørres det også om fra politiet om vi kan bekrefte om et våpen er egnet eller ikke, til det program våpnet søkes ervervet til.

Erverv av våpen kan fremstå som en lang og krevende prosess. Det er viktig for å underbygge den nødvendige seriøsitet våpeneierskap krever. Råde Pistollag forholder seg til de enhver tid gjeldende lover og regler som er innenfor området, og avviker aldri disse.

 

 Akuelle skjema du kan skrive ut selv:

Uttalelse fra klubb (må ligge ved våpensøknad)

Melde fra om tap av våpenkort

Søknad om våpenpass

Skjema søknad om våpenpass

Utlånserklæring våpen

 

 Lykke til med søkanden!

 

Søndag 10.09.17 var ti skyttere (ny rekord) fra Råde Pistollag på Farris Challenge. Det er alltid hyggelig å ta turen til Larvik, og det var denne gangen også.

Det ble bra resulater også, men Per A. på 7. plass i production. Vi ser at vi er i ferd med å vokse sportslig også, det betyr at vi gjør mye rett i trening etc.

Råde Pistollag startet opp 1 Mai 1988, da noen ildsjeler fra bla Heimevernet savnet en lokal pistolklubb i Råde kommune.

 image003

Gjennom årene har klubben ekspandert, fått etablert sin egen skytebane i Jerndalen på Tomb. Mulighet for
innendørstrening om vinteren har kommet i stand med samarbeide med Rygge Pistolklubb.

Pr mars 2022 teller vi nærmere 130 medlemmer, og har en stor andel av medlemmene som trener ukentlig.

Treningene til RPL har siden oppstart hatt en høy sosial profil. Har du ambisjoner utover
mosjonsskyting/rekreasjonsskyting, så skal vi selvfølgelig hjelpe til med det vi kan.

Vi har også et utvidet samarbeide med Rygge PK. Vi får benytte deres bane innendørs i vinterhalvåret, og de
får benytte vår utendørsbane i sommerhalvåret. RPL's medlemmer er velkomne til å delta på RPK's
treninger (og vise versa). Se Treningstider for mer informasjon.

 

TRENINGSTIDER:

1 April - 31 Oktober

RPL trener på banen i Jerndalen på Tomb, Onsdager fra kl 18.00. Lørdager er det i hovedsak DSSN gruppen som trener. Se terminliste.

Rygge PK benytter banen mandager. RPL's medlemmer er velkomne til å delta.

1 November - til ca. 31 Mars

Vi trener på banen til Rygge Pistolklubb i hula på Årvoll, Tirsdager fra kl 18:30. Lørdager i vinterhalvåret blir benyttet på vår egen bane på Tomb. Se terminliste.

 

PISTOLBANEN I JERNDALEN ER STENGT I JULI !

 

TILSLUTNINGER:

Råde Pistollag er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Norges Skytterforbund (NSF) / Østfold Skytterkrets (ØSK)

Råde Pistollag er tilsluttet Dynamisk Sportsskyting Norge (DSSN).

Råde Pistollag er tilsluttet Norsk Svartkrutt Union (NSU).

 

INNMELDING og medlemsskap i Råde Pistollag:

Oppdatert 13.03.22

Vi er nå så mange medlemmer at vi har vært nødt til redusere inntaket av nye medlemmer, og opprette venteliste. Klubben slipper på nye medlemmer to ganger pr år, i mai og november. Vi skriver opp alle søkander om medlemmskap og du vil bli kontaktet når det er ledig plass. Dette er selvfølgelig ikke ønskelig, men nødvendig for å gi eksisterende medlemmer et godt treningstilbud.

Har du sprørsmål til medlemsskap i klubben, ta kontakt med oss på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 

KONTINGENT:

Grunnkontingenten i Råde Pistollag er kr 700,- pr år. Det er egne satser for Ungdom, Juniorer og Seniorer.

Utover denne tilkommer kontingent avhengig av gruppetilhørighet.

NSF gruppen er obligatorisk for nye medlemmer med kr 350,-. (mao: Som nytt medlem vil du motta en kontingentfaktura på kr 1050,-)

 

KURS:

Vi arrangerer sikkerhetskurs / Introduksjonskurs for nye medlemmer (etter behov) etter mal fra Norges skytterforbund.

Gruppen for Dynamisk skyting gjennomfører også Godkjenningskurs etter mal fra DSSN.